9/1/22

“Τέρρυ Ήγκλετον. Για τη ζωή, την ποίηση, την πολιτική”, Το πέρασμα, 2009, επανέκδοση Ταξιδευτής, 2013 και “Θεωρία, λογοτεχνία, αριστερά”, Το πέρασμα, 2008, επανέκδοση Ταξιδευτής 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: