12/1/20

Άλκης Ρήγος, Ο πολιτικός Καζαντζάκης, Εκδόσεις Παπαζήση

Μόλις κυκλοφόρησε

Τούτη η μικρή συμβολή στις ιδεολογικο-πολιτικές ιδέες / αναζητήσεις, αυτού του αξεδίψαστου «Οδυσσέα» - ανιχνευτή, τόπων, ιδεών κι ανθρώπων, αποτελεί μια αδρή προσπάθεια παρακολούθησης της όλης διαδρομής συγκρότησης των πιστεύω του πολιτικού Καζαντζάκη. Γεγονός όχι ιδιαίτερα εύκολο, και λόγω της αμεσότητας, προφορικότητας και δεινής αφηγηματικότητας της σχεδόν εικονοπλαστικής γραφής του, καθώς και του πάθους εκφοράς της, αλλά κυρίως του πλούτου των διάσπαρτων στο λογοτεχνικό και επιστολογραφικό του έργο, όπως και στις συνεντεύξεις του, πληροφοριών και απόψεών του, όπως και τον συνεχή βιβλιογραφικό εμπλουτισμό κειμένων και πληροφοριών για αυτόν και τα πάντα ανοιχτά διλλήματα/μηνύματα που εκπέμπει το έργο του.
Μια εργογραφία η οποία συνεχίζεται αμείωτη μετά τόσα χρόνια, εστιασμένη όμως κατά κύριο λόγο στη λογοτεχνική του δημιουργία. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή μάχη με τον χρόνο, που όμως ελάχιστες είναι οι συμβολές στην πολιτική διάσταση αυτού του έργου και του δημιουργού του. Σ’ αυτή τη διάσταση επικεντρώνεται η προσπάθεια αυτού του βιβλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: