18/4/21

Συνέδριο

Η Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Περιοχής Πατρών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνουν διαδικτυακό επιστημονικό συνέδριο με τίτλο

Όψεις της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

Το συνέδριο πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, η οποία σηματοδότησε την απόκτηση της ελευθερίας ενός σημαντικού μέρους του ελληνικού έθνους και οδήγησε στη γέννηση του νεότερου ελληνικού κράτους. Βασικοί στόχοι του συνεδρίου είναι η διερεύνηση του ιδεολογικού, πολιτικού, πολιτισμικού, κοινωνικού και γλωσσικού πλαισίου μέσα στο οποίο έλαβε χώρα η εμπόλεμη δράση, και η μεταγενέστερη θεώρηση των χρόνων του αγώνα στη λογοτεχνική παραγωγή και στην εκπαιδευτική πράξη. Το συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά από 15 έως 17 Οκτωβρίου 2021.

Θεματικοί άξονες: Ελληνική Επανάσταση και Διαφωτισμός (Ιδεολογικά ρεύματα, Ευρωπαϊκός και Νεοελληνικός Διαφωτισμός, βαλκανικά εθνικά κινήματα, φιλελληνισμός, πολιτική σκέψη, τύπος)∙ Ελληνική Επανάσταση και Λογοτεχνία (Λογοτεχνική παραγωγή πριν και μετά την επανάσταση, μεταγενέστερα λογοτεχνικά έργα με θέμα την επανάσταση)∙ Ελληνική Επανάσταση και Γλώσσα (Ενδογλωσσική ποικιλία, πολυγλωσσία, διάλεκτοι και κοινή, γλωσσική επαφή, γραμματικές/λεξικά του πρώτου μισού του 19ου αιώνα)∙ Ελληνική Επανάσταση και Εκπαίδευση (Η Ελληνική Επανάσταση στα σχολικά εγχειρίδια, η διδασκαλία της Ελληνικής Επανάστασης σε σχολεία της ομογένειας, καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις)

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.sgkpalamas.gr/synedrio

Δεν υπάρχουν σχόλια: