23/12/11

Η κριτική και η θεωρία της

Αφιέρωμα, επιμέλεια Κώστας Βούλγαρης, Στέφανος Ροζάνης

Τις προηγούμενες Κυριακές δημοσιεύθηκαν τα κείμενα:
-Κώστας Γαβρόγου, Η «αριθμοποίηση» της καθημερινότητας
-Ελισάβετ Αρσενίου, Επιβιώνοντας με τη θεωρία. Πανεπιστήμιο και επαγγελματική κριτική
-Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Αποδόμηση και κριτική
-Ελπίδα Ρίκου, Τέχνες του αναστοχασμού στην ανθρωπολογία
-Μαρία Μπαρούχα, Περί κριτηρίων αξιολόγησης των έργων της τέχνης
-Κωνσταντίνος Κυριακός, Θεωρία της υποκριτικής στον κινηματογράφο και σπουδές αναφορικά με το «σταρ σίστεμ». Ένα σχόλιο 

Δεν υπάρχουν σχόλια: