22/9/19

Οι εικόνες του τεύχους προέρχονται από την εικαστική εγκατάσταση του Antony Gormley με τίτλο SIGHT που πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Δήλου σε σύμπραξη του Οργανισμού ΝΕΟΝ και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Επιμέλεια Ελίνα Κουντούρη & Iwona Blazwick. Φωτογραφίες Oak Taylor Smith. Μέχρι 31/10

Antony Gormley, Another Time V, 2007, άποψη της εγκατάστασης SIGHT στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: