29/4/18

Μέρες του 2018 μ.Χ.


Έπαινος Σοφιανού Χρυσοστομίδη


Από καιρού και κατά διαστήματα
Έρχεται πάλι
Και μου λέει πράγματα.

Και να, ο Ιωάννης, μου λέει,
Φωνή βοώντος δυνατή στην έρημο,
Και εν ταυτώ κρατεί την κεφαλή του επί πίνακι
Αιμάσσουσα∙
Και ναι, γιατί το αίμα ποτέ δεν χάνεται,
Διακλαδίζεται μέσα στη νύχτα και καταρδεύει
Τα χρώματα της αυγής.

Α, ο δικός μας Σοφιανός, ο εξαίρετος.
Ο Κύπριος, ο Αιγυπτιώτης, ο Έλληνας
Ο έσχατος και ο πρώτος∙
Στην Κύπρο τον είχαν απειλήσει με θάνατο,
Από την Αίγυπτο τον είχαν εκδιώξει
Και τώρα στην Ελλάδα έγκλειστος,
Για την τιμή της πατρίδας, της κακορίζικης.

13/21-4-2018
  
Χρίστος Ρουμελιωτάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: