23/10/16

Οι εικόνες του τεύχους προέρχονται από την έκθεση Ταυτοποιώντας την απώλεια που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του The Symptom Projects στο παλιό νοσοκομείο της Άμφισσας. Επιμ. Νίκη Παπασπύρου & Κώστας Χριστόπουλος. Μέχρι 23/10

Άποψη της έκθεσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: