25/10/13

28η Οκτωβρίου

Αφιέρωμα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΕΤΡΟΣ-ΙΩΣΗΦ ΣΤΑΝΓΚΑΝΕΛΛΗΣ

Τα εικαστικά έργα του φύλλου είναι σχέδια με μελάνι του Γιάννη Κολιού

Δεν υπάρχουν σχόλια: