10/12/11

Η κριτική και η θεωρία της

Αφιέρωμα, επιμέλεια Κώστας Βούλγαρης, Στέφανος Ροζάνης

Τις προηγούμενες Κυριακές δημοσιεύθηκαν τα κείμενα:
Κώστας Γαβρόγου, Η «αριθμοποίηση» της καθημερινότητας
Ελισάβετ Αρσενίου, Επιβιώνοντας με τη θεωρία. Πανεπιστήμιο και επαγγελματική κριτική
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Αποδόμηση και κριτική
Ελπίδα Ρίκου, Τέχνες του αναστοχασμού στην ανθρωπολογία

Δεν υπάρχουν σχόλια: