17/12/11

Η κριτική και η θεωρία της

Αφιέρωμα, επιμέλεια Κώστας Βούλγαρης, Στέφανος Ροζάνης

Τις προηγούμενες Κυριακές δημοσιεύθηκαν τα κείμενα:
Κώστας Γαβρόγου, Η «αριθμοποίηση» της καθημερινότητας
Ελισάβετ Αρσενίου, Επιβιώνοντας με τη θεωρία. Πανεπιστήμιο και επαγγελματική κριτική
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Αποδόμηση και κριτική
Ελπίδα Ρίκου, Τέχνες του αναστοχασμού στην ανθρωπολογία
Μαρία Μπαρούχα, Περί κριτηρίων αξιολόγησης των έργων της τέχνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: