28/10/11

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Πόλεμος, κατοχή, αντίσταση

1.Βερβενιώτη Τασούλα, Η γυναίκα της Αντίστασης - Η είσοδος των γυναικών στην πολιτική, Αθήνα, Οδυσσέας, 1994.
2. Βόγλης Πολυμέρης, Η Ελληνική κοινωνία στην Κατοχή 1941-44, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2010.
3. Δορδανάς Στράτος, Το αίμα των αθώων. Αντίποινα των γερμανικών αρχών Κατοχής στη Μακεδονία 1941-44, Αθήνα, Εστία, 2007.
4.Κωστόπουλος Τάσος, Η αυτολογοκριμένη μνήμη: Τα Τάγματα Ασφαλείας και η μεταπολεμική εθνικοφροσύνη, Αθήνα, Φιλίστωρ, 2005.

5. Μάγερ Χέρμαν Φρανκ, Αιματοβαμμένο Εντελβάις, Η 1η Ορεινή Μεραρχία, το 22ο Σώμα Στρατού και η εγκληματική δράση τους στην Ελλάδα, Αθήνα, Εστία, 2009, τμ. 2.
6.Μαργαρίτης Γιώργος, Προαγγελία Θυελλωδών ανέμων. Ο Πόλεμος στην Αλβανία και η πρώτη περίοδος της Κατοχής, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2009.
7.Μιχαηλίδης Ιάκωβος - Ηλίας, Νικολακόπουλος - Χάγκεν Φλάισερ, «Εχθρός εντός των τειχών» - Όψεις του Δωσιλογισμού στην Ελλάδα της Κατοχής, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2006.
8.Νικολακόπουλος Ηλίας, Στράτος Δορδανάς, «Κατοχή και Αντίσταση στην Ελλάδα (1941-1944)», στο: Εμείς οι Έλληνες. Πολεμική Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Από τη μικρασιατική καταστροφή στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την Κατοχή, Αθήνα, ΣΚΑΙβιβλίο, 2008, τμ. Β΄, σελ. 141-169.
9.Τζούκας Βαγγέλης, «Ο Εμφύλιος μέσα τους: σύγχρονες ερμηνείες για τη δεκαετία 1940-50 και πολιτικές διαμάχες στην ελληνική μετα-νεωτερικότητα», στο: Δαλκαβούκης Βασίλης, Ελένη Πασχαλούδη, Ηλίας Σκουλίδας, Κατερίνα Τσέκου (επιμ.), Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940. Από το λόγο του κατοχικού κράτους στη μετανεωτερική ιστοριογραφία, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, (υπό έκδοση).
10.Φλάισερ Χάγκεν, Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης 1941-44, Αθήνα, Παπαζήσης, 1986, τομ. 2.
11. Beevor Αntony, Crete-the Battle and the Resistance, London, John Murray, 2005.
12.Close David, The origins of the Greek civil war, NY, Longman, 1995.
13. Hondros John, Occupation and Resistance (The Greek agony), New York, Pella, 1983.
14.Mazower Μark, Στην Ελλάδα του Χίτλερ. H εμπειρία της Κατοχής, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1994.
15.Richter Heinz, Η μάχη της Κρήτης, Αθήνα, Γκοβόστης, 2011.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΖΟΥΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: