3/4/22

Οι εικόνες του τεύχους προέρχονται από την ατομική έκθεση του Απόλλωνα Γλύκα με τίτλο “Inhale: Notes from behind a window” που πραγματοποιείται στην γκαλερί Έκφραση- Γιάννα Γραμματοπούλου (Βαλαωρίτου 9α, Αθήνα). Μέχρι 9/4.

Άποψη της έκθεσης “Inhale: Notes from behind a window” του Απόλλωνα Γλύκα στην γκαλερί Έκφραση- Γιάννα Γραμματοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: