27/9/20

Κοραής και Κουμουτσάκος...

Η Κίνηση Ελλήνων Πολιτών για την Εκκοσμίκευση του Κράτους (ΚΕΠΕΚ) αναλαμβάνει την πρωτοβουλία αναβίωσης ενός διαγωνισμού γραπτών μελετών τον οποίον είχε σχεδιάσει και δημοσιεύσει την άνοιξη του 1821 το διαφωτιστικό περιοδικό «Μέλισσα» που εκδιδόταν στο Παρίσι (1819-1821) με θέμα: Ποια και πόσα είναι τα κακά, όσα προξένησαν και έτι προξενούσιν εις το δυστυχές ημών γένος οι περισσότεροι των αρχιερέων, από Φωτίου του πατριάρχου μέχρι σήμερον; Ποιοι δεν υπάρχουσιν οι κύριοι τρόποι, δι’ ων είναι δυνατόν να καταργηθή ο πανωλέθριος και φρικτός δεσποτισμός των αναξίων διαδόχων του φιλανθρώπου Ιησού και σωτήρος;. Ο διαγωνισμός δεν ολοκληρώθηκε ποτέ λόγω της έναρξης της Επανάστασης και παρέμεινε μόνο ως ένα ιστορικό και αρχειακό τεκμήριο. 
Το θέμα του αναβιούμενου διαγωνισμού έχει εν μέρει τροποποιηθεί και επικαιροποιηθεί και θα είναι το εξής: Ο διαχρονικά αμφιλεγόμενος ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον ελλαδικό χώρο, από τον 4ο μεταχριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα, οι αιτίες και οι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος σήμερα. Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελείται από τους: Παναγιώτη Γεννηματά, Γιώργο Οικονόμου, Αλέξανδρο Σακελλαρίου και Μηνά Παπαγεωργίου. 
Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2021, θα προβλέπονται έπαθλα για τους νικητές παρόμοια με εκείνα που είχαν ανακοινωθεί στον αρχικό διαγωνισμό, ενώ θα εκδοθεί και ένας συλλογικός τόμος με τις καλύτερες και πιο τεκμηριωμένες εργασίες στη σειρά Lux Orbis των εκδόσεων iWrite υπό τη στήριξη των οποίων τελεί η όλη πρωτοβουλία. 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.diagonismos1821.gr
Βεβαίως, ο διαγωνισμός δεν έχει ενταχθεί στο «επίσημο» πρόγραμμα εορτασμού της Επανάστασης. Ο δε ο Κοραής, το σήμα κατατεθέν του νεοελληνικού Διαφωτισμού, παραμένει μετέωρος, ως μια μεγάλη ιδεολογική και πολιτική εκκρεμότητα, αντιπροσωπευτική των αντιφάσεων 200 ετών εθνικού βίου. Και, απ’ ό,τι φαίνεται, θα παραμείνει ως εκκρεμότητα. Πόσω μάλλον, που ο εν μέσω πανδημίας ευσεβώς μεταλαμβάνων των αχράντων, ορθοδόξων, χριστιανικών μυστηρίων, κ. Κουμουτσάκος είναι, και παραμένει, μινίστρος... 

ΤΑΚΗΣ ΚΟΚΟΡΗΣ

Λουκάς Σαμαράς, Photo- Transformation SX-70, 1976, Polaroid, 7,6 x 7,6 εκ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: