26/1/20

Γραμματική τῶν πτώσεων Ι

Εἴμαστε τό ἔγκλημα πού μᾶς ἔγινε
Βύρων Λεοντάρης

Ἀπαριθμῶ τίς πτώσεις μας :

ὀνομαστική δίχως ὄνομα
ν’ ἀπαντήσει «παρών»
στήν κλήση τῆς ἐνσυναίσθησης
τοῦ λίγου ἀπ’ τό πολύ

γενική χωρίς γένος
τῶν Ἑλλήνων ὡς εἴθισται
σέ φράση φραγή στούς βαρβάρους

δοτική δίχως δόσιμο
μόνο δοτούς κι ἀνένδοτους
στῆς Ἱστορίας τούς ἱστούς
τό κυκλοδίωκτο ὄνειρο

αἰτιατική χωρίς αἰτία
ἄν εἴμαστε τό ἔγκλημα
πού μᾶς ἔγινε

καί κλητική χωρίς ἐπίκληση
τῷ ἀγνῴστω θεῷ πού μᾶς ἔδωσε
τή γλώσσα γιά νά πέφτουμε
ἀπ’ ὅ,τι θέλαμε νά ποῦμε
σ’ ὅ,τι εἴπαμε

Βασίλης Ντόκος

Δεν υπάρχουν σχόλια: