26/5/18

Στώμεν καλώς


Στώμεν καλώς! Όχι άλλα αιτήματα είπε ο έπαρχος,
Παρά πιαστήτε απ’ την ακτογραμμή, στήθος με στήθος
Καλύτερα καλύτερα, παρά προστάτας νά ’χομεν
Αυτά ο δικός μας...Και του αντέτεινε η Επίτροπος
Ούτε κουβέντα φίλτατε για κούρεμα του χρέους
Κι η Ευρωζώνη και η Κομισιόν: Ξέρετε εσείς
Πάππου προσπάππου να φυλάτε Θερμοπύλες.
Παλαιοί Γραικοί, με τα νησιά των ακριτών κατάντικρυ
(και τις βραχονησίδες ορφανές παιδίσκες πίσω τους)
Στη βουλιμία ενός σκαιού κονκισταδόρου

Γιάννης Δάλλας

Δεν υπάρχουν σχόλια: