11/9/16

Οι εικόνες του τεύχους προέρχονται από την έκθεση της Ελένης Πανουκλιά, Ό,τι φωτεινό έχει να πει, θα πρέπει να μείνει εικασία. Πολυμεσική εγκατάσταση, Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας. Φωτογραφία: Βασίλης Ξενιάς. Ευγενική παραχώρηση: Ελένη Πανουκλιά και Qbox, Αθήνα


Δεν υπάρχουν σχόλια: