10/7/22

Αυτοκρατορία

Κομμόδου, Τα Εις Μάρκον Αυρήλιον
(απόσπασμα)*

Η πραγματική εικόνα της Αυτοκρατορίας:
μια ζωντανή απομίμηση κλασικής τραγωδίας,
με σκηνικό το ψύχος ν’ αχνίζει παράλογες αποστάσεις,
να κρύβει την ένδοξη Ρώμη των σπαταλημένων ψυχών,
των άψυχων ψυχών, των ασώματων σωμάτων,
του χρήσιμου ψεύδους, της άχρηστης αλήθειας,
της Συγκλήτου: ενός θιάσου στυγνών γαιοκτημόνων,
συνωμοτών, προαγωγών, λαθρεμπόρων,
καλοθρεμμένων σκουληκιών στο αρχαίο ψοφίμι της Δημοκρατίας.
Από ποια αρετή δεν απέτρεψαν τον λαό;
Σε ποια διαστροφή δεν τον έστρεψαν;
Ποιαν απομίμηση δικαιοσύνης δεν του κάρφωσαν στην πλάτη;
Ποιο λάθος του δεν εκμεταλλεύτηκαν;
Μια φρικτή απομίμηση κλασικής κωμωδίας -
κι εγώ μια γελοία απομίμηση διαδόχου ενός σοφού Αυτοκράτορα,
βουτηγμένη στο αίμα, το πύο και τις κενώσεις ενός ημίθεου κουφαριού.

*Ιδιωτική ηλεκτρονική έκδοση, εκτός αγοράς.

Γιώργος Μπλάνας

Δεν υπάρχουν σχόλια: