22/9/12

Το κράτος της αγραμματοσύνης

Βασιλική Τζούτη- Χωρίς τίτλο
Εφημερίς της Κυβερνήσεως
Με την υπ’ αριθμ. 1111579/3804/B0011/19−7−2012 πράξη
του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 99 του α.ν. 2039/1939 και
του κανονισμού διοικήσεως του κατωτέρω Ιδρύματος,
ανανεώνεται η θητεία για μία πενταετία των εξής με−
λών της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος με την
επωνυμία «Ίδρυμα Κωστή Παλαμά»:
1. Ευάγγελου Μόσχου του Νικολάου, Λογοτέχνη (συ−
νταξιούχου), τ. Δικηγόρου με ΑΔΤ ΑΒ255520.
2. Κων/νου Κασίνη του Γεωργίου, καθηγητή Πανεπι−
στημίου Αθηνών με ΑΔΤ ΑΖ104114.
3. Θανάση Παπαθανασόπουλου του Νικολάου, συνταξ.
Δικαστή, με ΑΔΤ Η498927.
4. Παναγιώτη Μαστροδημήτρη του Δημητρίου καθη−
γητή Πανεπιστημίου Αθηνών, με ΑΔΤ ΑΕ 123761.
5. Καριοφύλλη Μητσάκη του Χρήστου Ομότιμου καθη−
γητή Πανεπιστημίου Αθηνών, με ΑΔΤ ΑΗ 028214.
6. Μιχαήλ Μερακλή του Γεωργίου, Ομότιμου καθηγητή,
με ΑΔΤ Β185022.
7. Ευάγγελου Αθανασόπουλου του Ιωάννη καθηγητή
Πανεπιστημίου Αθηνών, με ΑΔΤ ΑΒ516893.
8. Γεράσιμου Ζώρα του Γεωργίου καθηγητή Πανεπι−
στημίου Αθηνών, με ΑΔΤ Σ019521 και
9. Γεωργίου Κατσίμπαλη του Γεωργίου, Πολ. Μηχα−
νικού με ΑΔΤ ΑΒ281737,
και εγκρίνεται ο διορισμός ως μέλους της Βασιλικής
Δημουλά του Χρήστου με ΑΔΤ ΑΗ 111113, συνταξιούχου
της Τράπεζας της Ελλάδος, λογοτέχνη, ποιήτριας...
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Δεν θα σχολιάσω τις συντακτικές αστοχίες, τα ορθογραφικά τερατουργήματα και την όλη ατημέλεια ενός τόσο επίσημου κειμένου του κράτους, ούτε το γεγονός ότι, παρά τη δημοτική, η δομή της γλώσσας του παραμένει εκείνη της γραφειοκρατικής καθαρεύουσας. Όμως, τέτοια αμηχανία απέναντι στην ποιητική ιδιότητα της Κικής Δημουλά; Φαίνεται, πως για τους συντάκτες του κειμένου το «ποιήτρια» θα ήταν παρεξηγήσιμο, αφού στο βαθύ γραφειοκρατικό φαντασιακό οι ποιητές είναι ταυτισμένοι με τα ψώνια. Έτσι, προηγήθηκε η επεξήγηση «λογοτέχνης», και πριν απ’ αυτήν η βιοποριστική της κατάσταση. Λες και επρόκειτο για διορισμό της στο Ταμείο Εκδοροσφαγέων, ως γνωρίζουσα τα οικονομικά, καθ’ ότι συνταξιούχος τραπεζοϋπάλληλος...
Δεν αρκεί η ιδιότητα του ποιητή για τη συμμετοχή στο Δ.Σ. ενός πνευματικού ιδρύματος, σαν το «Κωστής Παλαμάς»; Ποιος είναι αρμοδιότερος; Αλλά αν αυτό συνέβη με την πιο γνωστή ποιήτρια της εποχής μας, με ποια ιδιότητα θα καταχωρούσαν οι εν λόγω φωστήρες έναν άσημο ποιητή; Κι αν, επιπλέον, επρόκειτο για κάποιον που δεν είναι υπάλληλος ή συνταξιούχος της «Τράπεζας της Ελλάδος», αλλά συγγραφέας που αμείβεται με μπλοκάκι; Μάλλον θα τον ανέφεραν ως «ανεπάγγελτο». Άλλωστε, εκτός από τη «βαθιά» γραφειοκρατία, και οι ακραιφνείς νεοφιλελεύθεροι, αυτοί που «δεν πιστεύουν» στο κράτος, θεωρούν τους συγγραφείς ανεπάγγελτους, όπως ευθαρσώς δήλωσε σε προεκλογική τηλεοπτική εκπομπή εκπρόσωπος της «Δράσης», απευθυνόμενος στον Πέτρο Τατσόπουλο.
Πώς αντιμετωπίζεται αυτή η παθολογία; Μήπως, ο κ. Στουρνάρας, αφού «δεν πιστεύει» στο κράτος, θα έπρεπε να προστρέξει στις υπηρεσίες κάποιου «εξωτερικού συνεργάτη» που γνωρίζει τη γλώσσα, ώστε να σουλουπώνει, τουλάχιστον τα επίσημα κείμενά του; Άλλωστε, με την ανεργία που σαρώνει συγγραφείς και επιμελητές κειμένων, αντί πινακίου φακής κάποιος θα του έκανε τη «δουλειά», αμειβόμενος φυσικά με μπλοκάκι (ενώ ταυτόχρονα ο κ. Χατζησωκράτης θα έβρισκε μια «ισοδύναμη» μείωση δαπάνης για την πενιχρή αμοιβή του...). Αλλά τι τον νοιάζει τον κ. Στουρνάρα η γλώσσα των κειμένων του και η ποίηση; Αυτός μιλάει μόνο με αριθμούς...
Όμως το πρόβλημα είναι γενικευμένο. Αρκεί να κοιτάξει κανείς εκεί όπου οι νεοέλληνες εκπαιδεύονται στη γλώσσα, δηλαδή στα σχολικά βιβλία. Στα περισσότερα, ιδιαίτερα σε αυτά των θετικών επιστημών, όπου οι ορισμοί δεν επιδέχονται περιφραστικές διατυπώσεις, διαβάζεις τρεις φορές μια σελίδα και δεν βγάζεις νόημα, όχι λόγω της δυσκολίας των εννοιών αλλά της εκφραστικής αδυναμίας και της γλωσσικής πενίας. Κι ο μαθητής αναρωτιέται το γνωστό: «τι θέλει να πει ο ποιητής;». Μετά από μερικά χρόνια, αυτός ο ίδιος μαθητής, πώς θα χαρακτηρίσει την Κική Δημουλά;
Η αγραμματοσύνη είναι κραταιοτέρα του κράτους.

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Nομίζω πως εκτός από την αγραμματοσύνη του Κράτους αξίζει να σχολιαστεί και η παντελής έλλειψη στοιχειώδους ευαισθησίας. Αναφέρομαι στην συμπερίληψη στη λίστα τού εκλιπόντος Βαγγέλη Αθανασόπουλου.

Ανώνυμος είπε...

Πάλι καλά... Θα μπορούσαν να 'ταν όλοι πεθαμένοι...