18/12/16

Ἡ πτώση

«καί δός μου τον ἀφτέρουγο»…
Ἰωάννης Πολέμης

Παρένθετη λήθη ὥς ἐδῶ
πρόσημο νόημα τό πλήν
ἀφαίρεση τοπίου
τοῦ δέν Ἑλλάδα ἀνεύρετη
οἱ κάτοικοι τοῦ πουθενά
μιᾶς γλώσσας στομωμένης
μέ ἴσως ἄν ὡστόσο θά
σβηστά ἀεροπλάνα
ἀφτέρουγης σιγῆς
πῶς σφίγγει ἡ ἐμμένεια
πῶς ὁ Καραμανλάκης *
φθίνει Καραμανλῆς

Βασίλης Ντόκος


* Καραμανλάκης Ἀλέξανδρος (1888-1912): δημοσιογράφος καί πρωτοπόρος ἀεροπόρος. Ὑπῆρξε ὁ πρῶτος νεκρός τῆς ἑλληνικῆς ἀεροπορίας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: