4/9/16

Οι εικόνες του τεύχους προέρχονται από την έκθεση Genius Loci, που πραγματοποιείται Στέγη Σ. Τρύφων, στον Μόλυβο Λέσβου. Επιμέλεια Χριστίνα Σγουρομύτη. Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου

Μαρία Λίζα Ρεντλ-Παππά, Άτιτλο, επιτοίχια εγκατάσταση, 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: