22/11/15

Το κείμενο του Γιώργου Μερτίκα, όπως και αυτό του Στέφανου Ροζάνη που ακολουθεί, προέρχονται από το περιοδικό Πανοπτικόν.


Δεν υπάρχουν σχόλια: