22/3/13

Το αφιέρωμα συνεχίζεται

στην επόμενη Κυριακή

-Μάρθα Πύλια, Χριστιανοί και μουσουλμάνοι πρόκριτοι στον Μοριά
-Νίκος Μαυρέλος, Αδαμάντιος Κοραής. Η ενσυνείδητη ταυτότητα του νεοτερικού ανθρώπου στον ύστερο Διαφωτισμό
-Παναγιώτης Νούτσος, «Νεοελληνικός Διαφωτισμός»: μελετώντας τρόπους μελέτης του
-Παναγιώτης Στάθης

Δεν υπάρχουν σχόλια: