9/4/17

Χρονικά Τρίπολης

Μετά την ευδόκιμη διαδρομή της Οδού Αρκαδίας, ο ακάματος Νίκος Γαργαλιώνης, που πάντα διανοείται τα παρελθόντα και τα παρόντα, επανέρχεται με την τριμηνιαία έκδοση Χρονικά Τρίπολης, περιοδικό που διανέμεται δωρεάν και εκδίδεται, έκαστο τεύχος, με τη χορηγία ενός Τριπολίτη. Πλούσια και ποικίλη ύλη, τοπικού ενδιαφέροντος, λαογραφική, πολιτιστική, ιστορική, ήτοι ακόμα και αυστηρά επιστημονική, όπως π.χ. το κείμενο του ιστορικού Βασίλη Σιακωτού για τον επίσης Τριπολίτη, Παναγιώτη Σέκερη, πλοιοκτήτη που πλούτισε στο διεθνές εμπόριο, βασικού χορηγού της Φιλικής Εταιρείας, που πέθανε πένης στο Ναύπλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: