9/4/17

Γκονσάλο Μ. Ταβάρες

Φρέαρ, τχ. 18
Από την ενδιαφέρουσα λογοτεχνική ύλη του καινούριου τεύχους του περιοδικού, ένα απόσπασμα της συνέντευξης του σημαντικού σύγχρονου πορτογάλου συγγραφέα στον Γρηγόρη Μπέκο:

«Είναι πολύ πιο δύσκολο να είναι κανείς και καλός αναγνώστης και καλός συγγραφέας στην αυγή του 21ου αιώνα, απ’ ό,τι ήταν τον 20ό ή τον 19ο αιώνα. Η ίδια η πράξη της νόησης είναι σχεδόν μια ηρωική πράξη, είναι μια αντίσταση σε πολύ πιο άμεσες παρορμήσεις. Προφανώς, και στη διάρκεια των προηγούμενων αιώνων, αν πάμε πίσω ώς και τον 17ο αιώνα, υπήρχαν και άλλου είδους καλέσματα. Ποτέ όμως, ως ανθρώπινα όντα, δεν δεχόμασταν τόσες επιθέσεις προσκλήσεων προς άλλες κατευθύνσεις όπως συμβαίνει σήμερα. Να είναι κανείς αναγνώστης είναι κατόρθωμα. Και αυτό μας παραπέμπει στο θέμα της προσοχής. Η ιδέα αυτή ότι μπορούμε να κάτι για πέντε λεπτά και μετά να το διακόψουμε για να στείλουμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα...»

Δεν υπάρχουν σχόλια: