4/12/16

Οι εικόνες του τεύχους προέρχονται από την έκθεση Οι Απόντες, που πραγματοποιείται στο Μουσείο Φρυσίρα (Μονής Αστερίου 3, Πλάκα, Αθήνα). Μέχρι 31/12

Νίκος Κεσσανλής, Άτιτλο, μικτή τεχνική, 180 x 180 εκ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: