29/11/15

Συνέδριο

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή Κλασικών και
Ανθρωπιστικών Επιστημών
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Ελληνική Λογοτεχνική Κριτική
Συνέδριο αφιερωμένο στη μνήμη
του Παναγιώτη Μουλλά

4-6 Δεκεμβρίου 2015

Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής
—Κριτικοί/λογοτέχνες
—Κριτική και γραμματολογία
—Θεωρητικά ζητήματα της κριτικής
—Οι κριτικοί

Δεν υπάρχουν σχόλια: