31/5/14

Πληθώνεια

(4ος χρόνος)
Εσπερίδα με ταινίες μικρού μήκους
Σάββατο 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ
Λειτουργεί έκθεση φωτογραφίας

Αλεποχώρι, Δήμου Ευρώτα Λακωνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: