12/4/14

Τοπική αυτοδιοίκηση

Πολιτικές  και Θεσμικές  Λειτουργίες

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

επιμέλεια Άλκης Ρήγος

Οι εικόνες του τεύχους προέρχονται από την έκθεση της Νέλλης Ανδρικοπούλου, «Η ζαλάδα των χρωμάτων, Η σαγήνη της γραμμής», που οργάνωσε το ΜΙΕΤ, στο
Μέγαρο Εϋνάρδου, Αγ. Κωνσταντίνου 20 & Μενάνδρου. Μέχρι 29 Απριλίου.

Αυτοπροσωπογραφία στην οδό Σκουφά 21, 1940-1949, υδατογραφία σε χαρτί, 28,5 × 22,5 εκ.
Συλλογή ΜΙΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: