5/4/14

Την επόμενη Κυριακή

Τοπική Αυτοδιοίκηση

αφιέρωμα

Μαριάννα Ψύλλα: Θεσμικές και κοινωνικές λειτουργίες της αυτοδιοίκησης
Σπύρος Τζόκας : Ένας πυλώνας λαϊκής εξουσίας        
Ηλίας Νικολόπουλος: Σύνταγμα και Αυτοδιοίκηση
Ηλίας Γεωργαντάς : Για μια νέα τοπολογία της τοπικής Αυτοδιοίκησης
Θόδωρος Γκοτσόπουλος : Αυτοδιοίκηση σε Ελλάδα και  Ευρωπαϊκή Ένωση
Βασίλης  Βαρβιτσιώτης : Αυτοδιοίκηση και ευρωπαϊκή πραγματικότητα

Αντώνης Μωϋσίδης, Αικατερίνη Ντάφλου: Κοινωνική πολιτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εποχή της Κρίσης  

Δεν υπάρχουν σχόλια: