3/1/14

Τα εικαστικά έργα τού τεύχους προέρχονται από την έκθεση του Γιάννη Ψυχοπαίδη, «Το κόκκινο και το μαύρο. Χαρακτική 1963-2013», που διοργανώνει το ΜΙΕΤ, στο Μέγαρο Εϋνάρδου, Αγ. Κωνσταντίνου 20 & Μενάνδρου. Διάρκεια: 5 Δεκεμβρίου 2013 – 31 Ιανουαρίου 2014

Ο ομιλητής, 1968, Οξυγραφία και ακουατίντα

Δεν υπάρχουν σχόλια: