29/12/13

Εικόνες από την έκθεση του Δημήτρη Τζαμουράνη στο μουσείο Φρυσίρα, σε συνεργασία με την Kunsthalle Dominikanerkirche Osnabrück (Γερμανία) και την Miro Gallery Πράγα (Τσεχία)

Μονής Αστερίου 3, 6 Νοεμβρίου 2013 έως 19 Ιανουαρίου 2014

Valentina, 2010, 290 x 250 cm

Δεν υπάρχουν σχόλια: