3/12/11

Η κριτική και η θεωρία της

Αφιέρωμα, επιμέλεια Κώστας Βούλγαρης, Στέφανος Ροζάνης

Την προηγούμενη Κυριακή δημοσιεύθηκαν τα κείμενα: Κώστας Γαβρόγου, «Η ‘αριθμοποίηση’ της καθημερινότητας», Ελισάβετ Αρσενίου, «Επιβιώνοντας με τη θεωρία. Πανεπιστήμιο και επαγγελματική κριτική»

Δεν υπάρχουν σχόλια: