27/8/23

ωσεί ρεπόρτερ

«πιασμένον» το παγκάκι «του» στροφή τετ-
άρτη δεξιά πάντοτες δε δεξιά από εισ-
όδου άρξαντες το μέτρημα στο εδώ δημόσ-
ιον πάρκον κατεστραμμένον μάλλον παρά
κατειλημμένον και ο λίθος δέσποζεν επί τών
συντριμμάτων κοιτάζει νυν ενώ βουβαίνεται
 
που άμα διαβείς ως ο ποιητής ήττα δεν πάει
                                                        χαμένη ‒

Κώστας Θ. Ριζάκης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: