15/4/23

ανάβατος για το Πάσχα

κι έρχεται ο θάνατος ανάβαλος έρχεται
σαν όπως κουρασμένο γέρνει το σώμα το βράδυ να αποκοιμηθεί
πέφτει
έτσι ορίζει το κράτος του στο γέρικο σώμα
σαν όπως από τον κάματο της ημέρας γέρνει
κλείουν τα βλέφαρα
πέφτει
κοιμάται
κι η αγάπη περισσεύει

άλλος μισεί άλλος ουδόλως αγαπά
κι άλλος πενθεί τη 14η Νισάν οβελίας αμνός
θυσία που καίγεται τω Κυρίω στη θράκα
μόνος πενθεί
άμωμος εν σαρκί
αλλ' ο σπόρος κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται
ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει
νήστις αναπαύου και χαίρε

-----
* (για ψωμί, ζύμη κτλ.) που δεν ανέβηκε, δε φούσκωσε. (λαϊκότρ.) - (αντιθ.) ανεβατός
** ανάβαλος ο, (υποθαλάσσια πηγή)· ανάβολος, αναβολή, αναβάλλουσα
*** Κατά Ιωάννην, ια' 26 & ιβ' 24

Θοδωρής Σαμαράς

Δεν υπάρχουν σχόλια: