17/10/21

Τάσος Κουράκης

Μικρή συμβολή στη μνήμη του


Τι γρήγορα που κυλούν τα χρόνια! Τι γρήγορα που σύντροφοι των άδολων χρόνων αραιώνουν τις γραμμές μας! Τελευταία απώλεια εκείνη του Τάσου Κουράκη.

Μικρή συμβολή στη μνήμη του, το εισαγωγικό κείμενό του στο Εκπαίδευση για λίγους: η μαύρη βίβλος της μνημονιακής εκπαιδευτικής πολιτικής, που τέτοιες μέρες πριν 6 χρόνια σχεδιάσαμε μαζί –εκείνος ως συντονιστής ΕΚΚΕ Παιδείας κι εγώ από την συντακτική ομάδα του μηνιαίου ένθετου της Αυγής Παιδεία και Κοινωνία– και εκδόθηκε έγκαιρα, πριν τις εκλογές του 2015, το οποίο και παραθέτουμε.

Άλκης Ρήγος

Το σχολείο της αριστερής διακυβέρνησης είναι ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς, είναι ένα σχολείο για όλους. Είναι λοιπόν εύλογο ότι η κυβέρνηση της Αριστεράς, στο ζήτημα της εκπαίδευσης, θα κριθεί κυρίως από τη στάση της σε ευαίσθητους μαθητικούς πληθυσμούς, όπως τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) ή/και αναπηρία, στους μαθητές που προέρχονται από μειονοτικές περιοχές, στους μαθητές των υποβαθμισμένων περιοχών, στους Ρομά και άλλους.
Η ισότητα των ευκαιριών, αν δεν συνοδεύεται από ιδιαίτερη στήριξη των μαθητών που έχουν ανάγκη –είτε γιατί έχουν ειδικές μαθησιακές ανάγκες, είτε γιατί διαβιούν σε περιβάλλον με μειωμένα ερεθίσματα και οικονομικές δυνατότητες, είτε διότι κατοικούν σε περιοχές με χαμηλή πρόσβαση σε πολιτιστικά και εκπαιδευτικά αγαθά– οδηγεί σε άνισα αποτελέσματα και εν τέλει αναπαράγει την κοινωνική ανισότητα.
Είναι σημαντικό, επίσης, να λάβουμε υπόψη ότι οι αλλαγές στην οικονομία (παραγωγή και διανομή) και στην κοινωνία επηρεάζουν καθοριστικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Γιατί το σχολείο δεν αλλάζει, αλλάζοντας μόνο το σχολείο. Για ένα καλό σχολείο, δεν αρκεί να αλλάξουν οι δομές και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Χρειάζονται ριζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.
Η σημαντικότερη τομή που θα μπορούσε να προσφέρει μια κυβέρνηση της Αριστεράς, στην εκπαιδευτική πολιτική, είναι η μετατόπιση από το φιλελεύθερο ιδεολόγημα της «αριστείας» στην έννοια της ατομικής προόδου του κάθε μαθητή. Η εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης της Αριστεράς δεν ενδιαφέρεται να κατηγοριοποιήσει τους μαθητές σε καλούς και κακούς, ούτε να τους εξαντλήσει με εξεταστικούς μαραθώνιους, για να αποδείξουν την αξία τους προκειμένου να παραμείνουν εντός της εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική πολιτική της Αριστεράς δεν θα βασιστεί ούτε στον ανταγωνισμό ούτε στον διαγκωνισμό. Αντιθέτως, θα πασχίσει να βρει τα μέσα, υλικά και παιδαγωγικά, ώστε να προάγει την κριτική και τη δημιουργική σκέψη, την πραγματική καινοτομία, απελευθερωμένη από τον βραχνά του «κέρδους».
Η κυβέρνησή μας θα στηριχθεί επίσης στην/στον εκπαιδευτικό, αναβαθμίζοντας το ρόλο του και αξιώνοντας τη συμμετοχή του σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Με αυτή την έννοια, η κυβέρνηση της Αριστεράς οραματίζεται και θέτει ως προτεραιότητά της μια ποιοτική δωρεάν εκπαίδευση για όλους, έναν πραγματικό μοχλό εξέλιξης και ανάπτυξης της κοινωνίας.

Τάσος Κουράκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: