10/7/17

Από την επόμενη Κυριακή
θεωρητικοί και επιμελητές τέχνης, εικαστικοί καλλιτέχνες
και καθηγητές της ΑΣΚΤ κάνουν μια αποτίμηση της
documenta14

Επιμέλεια Χριστόφορος Μαρίνος & Κώστας Χριστόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: