21/5/17

Ένα συνέδριο για την ιστορία της εργασίας

ΤΗΣ ΛΗΔΑΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

3o Διεθνές Συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας Ιστορία της εργασίας: παραγωγή, αγορές, σχέσεις, πολιτικές (τέλος Μεσαίωνα-αρχές 21ου αι.), Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας, Ιωάννινα, 24-27 Μαΐου 2017

Στον σημερινό κόσμο, η εργασία αποδιαρθρώνεται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, οι διάφορες μορφές της φθηνής, ευέλικτης, άτυπης και υποτιμημένης εργασίας στοιχειώνουν τις περισσότερες κοινωνίες, οι παραγωγικές δραστηριότητες συρρικνώνονται ή μετασχηματίζονται ραγδαία, οι πολιτικές γύρω από την εργασία αναδιαμορφώνονται σε βάρος των εργαζόμενων, οι εργασιακές σχέσεις απορρυθμίζονται. Συνολικά, το ζήτημα της εργασίας, μαζί με την απουσία εργασίας, την ανεργία, συνιστά ένα από τα πιο οξεία προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών.
Αν και στην ιστοριογραφία η ιστορία της εργασίας είχε υποστεί κρίση τις τελευταίες δεκαετίες διεθνώς, φαίνεται ότι ξανακερδίζει σταδιακά το ενδιαφέρον ερευνητών και ερευνητριών, ενώ ολοένα και περισσότεροι/περισσότερες στρέφονται σε συγκριτικές προσεγγίσεις εθνικής, διεθνικής ή/και παγκόσμιας ιστορίας. Το ανανεωμένο επιστημονικό ενδιαφέρον για την ιστορία της εργασίας  εκκινεί από τη σημερινή αποδόμηση των καθεστώτων εργασίας και τις νέες έννοιες που τα σύγχρονα εργασιακά καθεστώτα καθιερώνουν (λ.χ. «ευελιξία», «απασχολησιμότητα», «κατάρτιση», «επισφάλεια»).

Στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού των ιστορικών και των άλλων κοινωνικών επιστημόνων διοργανώνεται το διεθνές συνέδριο οικονομικής  και κοινωνικής ιστορίας από το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας, με τη συμμετοχή 138  ερευνητών και ερευνητριών από Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ, Κύπρο, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Σουηδία, Βουλγαρία, Αλβανία, Ουγγαρία, Τσεχία, Η.Π.Α., Καναδά, και Ινδία.
Οι θεματικές, οι οποίες θα αναπτυχθούν στις 30 συνεδρίες της συνάντησης, αφορούν την παραγωγή, τις σχέσεις, τις πολιτικές και τις αγορές της εργασίας σε διαφορετικά ιστορικά πλαίσια από τον 16ο αιώνα έως σήμερα, αναδεικνύοντας τους τρόπους με τους οποίους οι εννοιολογήσεις και οι ανασημασιοδοτήσεις της εργασίας αλλάζουν ιστορικά μέσα στον χρόνο. Συγκεκριμένα, θα εξεταστούν οι εθνοτικοί και θρησκευτικοί καταμερισμοί εργασίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και την Ελλάδα, η αγροτική εργασία στα τσιφλίκια της οθωμανικής επικράτειας και στις εμπορευματοποιημένες μεσογειακές καλλιέργειες του 18ου-19ου αιώνα, οι έμφυλες διακρίσεις των εργασιακών σχέσεων, η συγκρότηση των επαγγελματικών ομάδων των τεχνιτών και των ειδικευμένων τεχνιτών, οι επιδράσεις της τεχνολογικής αλλαγής σε ποικίλες μορφές εργασίας, η εργασία στις υπηρεσίες, τις μεταφορές και το εμπόριο,  η εργασία στην Ελλάδα της Κατοχής, οι όψεις της καταναγκαστικής και ανελεύθερης εργασίας, η μετανάστευση και η διαμόρφωση των αγορών εργασίας, οι μετασχηματισμοί της εργασίας στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό.
 Στο πεδίο των πολιτικών για την εργασία αρθρώνονται θεματικές που αφορούν τις εργατικές διεκδικήσεις στον ελλαδικό και οθωμανικό χώρο, τις κανονιστικές ρυθμίσεις που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις στο πλαίσιο των συντεχνιών του 16ου-19ου αιώνα σε μεσογειακά και βαλκανικά περιβάλλοντα, το κρατικό ρυθμιστικό πλαίσιο και τις εργοδοτικές πολιτικές για τη διαχείριση της εργασίας κατά τον 20ό αιώνα στις δυτικοευρωπαϊκές βιομηχανίες, στην Αργεντινή του Περόν και στις σοσιαλιστικές χώρες, τις πολιτικές για την αύξηση της παραγωγικότητας και την παγίωση της κοινωνικής ειρήνης.
Οι εισηγήσεις σχετικά με τις προσλήψεις της εργασίας στην οικονομική θεωρία (από τη συζήτηση για τους μισθούς στην κλασική βρετανική πολιτική οικονομία έως τα θεσμικά και ετερόδοξα οικονομικά του 20ού αιώνα) αναδεικνύουν ιστορικά τις θεωρητικές μετατοπίσεις των οικονομολόγων.
Δύο κύριες διαλέξεις θα δοθούν στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου. Ο καθηγητής Marcel van der Linden  (πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ & Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνικής Ιστορίας) θα μιλήσει για τις τάσεις της ιστορίας της εργασίας σε μια διεθνική/παγκόσμια προσέγγιση («Labour history goes global»), ενώ ο καθηγητής Touraj Atabaki (πανεπιστήμιο του Λάιντεν & Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνικής Ιστορίας) θα δώσει διάλεξη με θέμα «Workers, class and revolutions in 20th century Iran».
Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με μία στρογγυλή τράπεζα, με τη συμμετοχή ιστορικών, οικονομολόγων και κοινωνιολόγων, που θα συζητήσει τους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνικές επιστήμες προσεγγίζουν τους μετασχηματισμούς της εργασίας.

Αναλυτικά για το πρόγραμμα, τις περιλήψεις των εισηγήσεων και τους συνέδρους, μπορεί κανείς να συμβουλευθεί την ιστοσελίδα: https://conferences.hdoisto.gr/2017/

Steven C. Harvey, False Flight Madonna, 2014, μολύβι σε χαρτί, 74 X 59 εκ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: