15/3/14

Την επόμενη Κυριακή, το Γ’ μέρος

Εικόνες στρατοπέδων

Πρίμο Λέβι, Μπέττυ Βακαλοπούλου, Νίκη Τρουλλινού

Δεν υπάρχουν σχόλια: