13/4/13

Ελλάδα - Γαλλία

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣ - CHRISTOPHE FARNAUD, Ελλάδα και Γαλλία τον 19ο αιώνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2012, σ. 376

Μπορεί η «πατρίδα των Φώτων», η επαναστατική Γαλλία, να αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους πρωτεργάτες του νεοελληνικού Διαφωτισμού και ο στρατός του Ναπολέοντα ελπίδα για τους Έλληνες τα χρόνια πριν την Επανάσταση, όμως οι ελληνογαλλικές σχέσεις συνέχισαν να παραμένουν στενές και η επιρροή που ασκούσε στο νεαρό κράτος πολύμορφη. Οι πτυχές αυτών των σχέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, κυρίως στις διάφορες εκφάνσεις του πνευματικού πεδίου, φωτίζονται πολύπλευρα μέσα από τις εισηγήσεις που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια του ελληνογαλλικού συνεδρίου «Ελλάδα και Γαλλία τον 19ο αιώνα», που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής και το Γαλλικό Ινστιτούτο το 2011, και κυκλοφορούν σήμερα στον ομώνυμο δίγλωσσο τόμο πρακτικών, με επιμέλεια του ομότιμου καθηγητή Ευ. Χρυσού και του πρώην πρέσβη στην Αθήνα Ch. Farnaud. Στις σελίδες του τόμου, Έλληνες και Γάλλοι ειδικοί εξετάζουν θέματα από την γαλλική πολιτική απέναντι στους επαναστατημένους Έλληνες ή το εκκλησιαστικό ζήτημα μέχρι τη γαλλική επίδραση στη συνταγματική και νομοθετική συγκρότηση του νεαρού βασιλείου, την εκπαίδευση, τις τέχνες και τα γράμματα, την ψυχιατρική κ.ά.

Σπύρος Κακουριώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: