19/1/13

Δεν θέλησα ποτέ να διορθώσω
το λίγο.
(Φοβήθηκα το δάχτυλο του
καταδότη πάρτε την του
θριαμβευτή την κουκούλα χωρίς
μάτια πάρτε την το άκαρδο
πρόσωπο του περιπατητή μια
ωραία γκριμάτσα πάρτε την)

Δεν ενέδωσα στο λίγο.
Πάρτε την.

Μαρία Κούρση

Δεν υπάρχουν σχόλια: