11/2/24

μεταξωδία

όπως πτωχός θα επείγομαι τα ελέη να εισ-
πράττω στην ανεξάντλητη γραφήν α-
ηδόνα κεκρυμμένην τυφλόργανος να
εκτελώ θεσπέσια κοινωνίαν που ενώ σκο-
πεύων πείθομαι πως με σκιάσαν φώτα
 
‒ με το κουκούλι εφήρμοσα ύστερος σηροτρόφος
 
τών λέξεων νότες άφθορες μετάξι τών σκωλήκων
 
Κώστας Θ. Ριζάκης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: