28/12/12

Από το 1821 στο 2012


«Σήμερα, που ζούμε μια πρωτοφανή και παράδοξη υποχώρηση των νεωτερικών κεκτημένων, επανέρχεται επιτακτικά η εκ νέου απαίτησή τους. Μετά τις κατακλυσμιαίες ανακατατάξεις που επέβαλε σε παγκόσμια κλίμακα η κατάρρευση των καθεστώτων του ‘υπαρκτού’, μετά δηλαδή τη συνακόλουθη απόλυτη κυριαρχία των αγορών πάνω στους λαούς και στις μέχρι τώρα πειθήνιες ηγεσίες τους, επανέρχεται εκ νέου η απαίτηση για τα ίδια πολιτικά προτάγματα που έθεσε ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός και θεσμοθέτησαν δυο αιώνες διεκδικήσεων. Το γεγονός αυτό αποτελεί τη μόνη, αλλά εξαιρετικά ισχυρή, υπαρξιακή και νοηματική συνάφεια που συνδέει σαν αλυσίδα το τότε με το τώρα.»

Από τον πρόλογο της Μάρθα Πύλια στο βιβλίο

Δεν υπάρχουν σχόλια: