27/6/21

Αντιπεπονθός

Θα ξαναγράψω.
Θα κολυμπώ στη θάλασσα
Άχρι θανάτου.
Θα ξαναμιλήσω.
Θα ξαναφιλήσω.
"Γεννήθηκα για ν' αγαπώ
Όχι να μισώ".
Ξέρετε κανέναν
Που να βράχηκε στα βαθιά
Και να τσαλαβουτάει στα ρηχά;
Γυρίζω στη γραφή
Όπως άλλοι επιστρέφουν
Στην πατρίδα τους.
"Ουαί υμίν Γραμματείς και
Φαρισαίοι υποκριταί".
Βαφτίστηκα στο Φως
Στο Φάος πάντοτε επιστρέφω.

Κωνσταντίνος Μπούρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: