29/4/17

Δόντια

Οἱ ἄγγελοι δέν ἔχουν δόντια

Στό σαλόνι τῆς ὀδοντιάτρου
ἐπί πτερύγων
θηλάζουν ἤδη στό γάλα τῆς νάρκωσης
τό θαῦμα τῶν ἐξαγωγῶν
μιᾶς χώρας χωρίς ΑΕΠ

Σέ μιά Ἄνευ Ἐπιστροφῆς Πορεία
οἱ ὑποψήφιοι ἄγγελοι
τά δόντια ἀποχωρίζονται
σ’ αἱμάσσουσα ἱστορία
’21 ἤ ’40 ἔστω ’46
50 χωρίς ἀπόδειξη
γιά κάθε ἀφαίρεση ἀπ’  τό πρίν
τί λήθης εὐφορία

Κι ἄν κάποια ρίζα ἀρνηθεῖ;
Στό τέλος πάντα δέχεται

Ἰδοῦ ὁ γομφίος ἔρχεται


Βασίλης Ντόκος

Δεν υπάρχουν σχόλια: